IGLESIAS RODRIGUEZ, M. CARMEN

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: CIÈNCIA I ENGINYERIA FORESTAL I AGRÍCOLA
Adreça electrònica: carmen.iglesias@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació - UdL 3 SEGURETAT I SALUT

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Marc de referència competencial pel disseny dels programes de formació docent per al professorat universitari 01/02/2011 31/01/2013 ELENA VALDERRAMA VALLÉS
Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario 01/11/2010 31/10/2011 INMACULADA TORRA BITLLOCH
Anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans: l'abocador de Gimenells, una realitat per l'aprenentatge basat en l'estudi de casos 21/12/2007 20/12/2009 M. CARMEN IGLESIAS RODRÍGUEZ
Centre de recursos per professors de la Universitat de Lleida que desitgin desenvolupar competències transversals basades en aplicacions Web 3.0 (CrProtec) 28/02/2012 27/02/2013 ROSA MARIA GIL IRANZO
Tesis Any Direcció
Propietats químiques, físiques, mecániques i resistents de la fusta massisa de castanyer del sistema mediterrani Català. 2013 Iglesias Rodríguez, Carmen
Nueva vía de síntesis de derivados del triciclo[3.3.0.03,7]octano y su aplicación a la síntesis de sistemas policíclicos complejos. 1989 Camps, P
Publicacions Any Autors Tipus
Reduction of the surface colour variability of thermally modified Eucalyptus globulus wood by colour pre-grading and homogeneity thermal treatment 2018 Griebeler, Carolina; Tondi, Gianluca; Schnabel, Thomas; Iglesias, Carmen; Ruiz, Sergio Article d'investigació
Colour responses of Eucalyptus grandis wood to the brazilian process of thermal modification 2018 Carolina Gomes de Oliveira Griebeler; Jorge Luis Monteiro de Matos; Graciela Ines Bolzón de Muniz; Silvana Nisgoski; Djeison Cesar Batista; Carmen Iglesias Rodríguez Article d'investigació
Properties of the wood of the Mediterranean Castanea sativa affected by the "roig" coloration: Preliminary results. 2017 Eduard Correal-Mòdol; Brigitte Mies; Carmen Iglesias-Rodríguez Llibre d'investigació
Effects of natural weathering on surface colour and cracking of thermally modified eucalyptus wood 2016 Carolina G. de O. Griebeler, Gianluca Tondi, Thomas Schnabel and Carmen Iglesias Llibre d'investigació
Struggling with learning outcomes in integrated practice courses in Spain. An essay on how to renew teaching-learning (and improve it by ongoing monitoring) 2015 Vega-Garcia C, Santiveri F, Iglesias-Rodriguez C, Serrano L, Alcazar J. Acta congrés
Colour Responses of Thermally Modified Eucalyptus Globulus from Galicia to Artificial Weathering 2015 de O. Griebeler CG, Tondi G, Iglesias Rodríguez C, Schnabel T. Capítol de llibre d'investigació
Color changes of thermally modified Eucalyptus grandis wood after weathering 2014 Carolina G. de O. GRIEBELER; C. IGLESIAS-RODRÍGUEZ; G. I. B. de MUÑIZ Capítol de llibre d'investigació
Effect of thermal modification on the color of Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden wood 2014 Carolina Gomes de Oliveira Griebeler, Jorge Luis Monteiro de Matos, Graciela Inês Bolzon de Muñiz, Djeison Cesar Batista and Carmen Iglesias Rodríguez Capítol de llibre d'investigació
Potential strength class of the glulam made of Castanea sativa from Catalonia 2014 E. Correal-Módol; C. Iglesias-Rodríguez Capítol de llibre d'investigació
Gamificación en la innovación docente 2013 Gil, Rosa; Iglesias, Carmen; Santiveri, Paquita; Garcia, Roberto Capítol de llibre docent
Aplicación de la web 2.0 para el desarrollo de competencias transversales 2012 Santiveri, Francisca; Iglesias, Carmen; Gil, Rosa Acta congrés
Identificación de competencias docentes que orienten el desarrollo de planes de formación dirigidos a profesorado universitario. Identification of teaching skills in the implementation of training pla 2012 Imma Torra · Ignació del Corral · Maria José Pérez · XAvier Triadó · Teresa Pagès · Elena Valderrama · María Dolors Màrquez · Sarai Sabaté · Pau Solà · Carme Hernàndez · Albert Sangrà · Lourdes Guàrdi Article d'investigació
Universities of Catalonia in the Zero-Residue path (Emission): co-production of knowledge on the life cycle of materials 2012 Carmen Iglesias, Josep-Lluís Moner2, Josep Juandó, Marta Pujadas Capítol de llibre d'investigació
Seguretat i Salut. Estudis de cas. 2011 Carmen Iglesias Publicació electrònica docent
METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: RESULTADOS DE ALGUNAS EXPERIENCIAS REALIZADAS 2011 F. Santiveri Morata, C. Iglesias Rodriguez, R. Gil Iranzo y R. Rourera Jordana Capítol de llibre docent
Análisis y evolución de la formación en docencia universitaria del profesorado de la Univesitat de Lleida. Período 2000 - 2010 2011 C. Iglesias, A. Tena, y C. Vendrell Capítol de llibre d'investigació
Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario (EA2010-0099) 2011 I. Torra, I de Corral, X. Triado, T. Pagés, S. Sabaté, P. Solà, O. Amat, N. Marzo, D. Quinquer, P Solà, O. Amat, C. Hernández, A. Sangrà, L. Guàrdia, M. Guitert, M. Pérez-Mateo, M. Estebanell, J. Pati Informes de recerca
Seguretat i Salut. Lectures i activitats. 2011 Carmen Iglesias Publicació electrònica docent
De la enseñanza al aprendizaje. El cambio de sentido 2011 Carmen Iglesias, Rosa M. Gil, Ramon Rourera (Eds.) Paquita Santiveri, Maria José Puyalto, Teresa Armengol, Mercè Castillo, Cristina Chocarro, Ana Tena, Anna Vendrell Llibre d'investigació
Recursos tecnológicos para la coordinación. Experiencias con las TIC en distintas universidades. Problemas y riesgos de la coordinación asistida por herramientas TIC. 2010 Varios Autores. Joan Rué y Laura Lodeiro (Edits.) Capítol de llibre d'investigació
Experiència multidisciplinar d'aprenentatge basada en l'estudi de cas: Anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans. L'abocador de Gimenells 2010 Iglesias, Carmen; Alcázar, Jorge; Aldomà, Ignasi; Bovet, Isabel; Chocarro, Cristina; Farré, Mariona; Gil, Rosa; Garcia, Roberto; Michelena, Antonio; Molina, Fidel; Morell, Ramon; Nogareda, Carmina; Ol Llibre docent
Impacto de la metodología docente en el rendimiento académico de los estudiantes de primer curso. Resultados preliminares de un sondeo realizado en la UdL. 2010 Santiveri, F.; Rourera, R.; Chocarro, C.;Gil, R.; Tena, A.; Vendrell, A.; Iglesias, C. Capítol de llibre d'investigació
Experiència multidisciplinar d'aprenentatge basada en l'estudi de cas: anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans.L'abocador de Gimenells 2010 Iglesias, C.; Alcázar, J.; Aldomà, I.; Bovet, I.; Chocarro, C.; Farré, M.; Gil, R.; García, R.; Michelena, A.; Molina,F.; Morell, R.; Nogareda, C.; Oliva, M.;Pastor, N.; Piqué, M.T.; Sala, N.; Santive Capítol de llibre docent
Documentos sobre encolado 2010 Carmen Iglesias Publicació electrònica docent
Activitats de l'assignatura Industries de la Fusta II 2010 Carmen Iglesias Publicació electrònica docent
Colaboración Multidisciplinar Para el Diseño de un Wiki en el Marco de un Proyecto de Innovación Docente en la Universitat de Lleida 2009 Oliva M, Iglesias C, Bovet I, Santiveri F, García R, Gil R. Article d'investigació
Colaboración multidisciplinar para el diseño de un Wiki en el marco de un proyecto de innovación docente en la Universidad de Lleida 2008 Oliva, M.; Iglesias, C.; Bovet, I.; Santiveri, F.; García, R.; Gil, R. Capítol de llibre d'investigació
La wiki como instrumento para el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo en el EEES (desde el profesor hasta el alumno) 2008 García, R.; Gil, R.; Oliva, M.; Bovet, I.; Santiveri, P.; Iglesias, C. Capítol de llibre d'investigació
Análisis del impacto ambiental y territorial de la gestión de residuos urbanos: el vertedero de Gimenells, una realidad para el aprendizaje basado en el estudio de casos 2008 Santiveri, P.; Iglesias, C.; Oliva, M.; Bovet. I.; Gil, R.; Alcázar, J. Capítol de llibre docent
Colección de actividades para el campus virtual de la asignatura Industria de la Madera II. ETEF 2008 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Colección de lecturas y presentaciones correspondientes al cápitulo: protección de la madera. Asignatura Industria de la Madera II. ETEF 2008 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Experiencia de coordinación en un proyecto de innovación docente multidisciplinar en la UdL (España) 2008 Iglesias, C. ; Santiveri, F.; Alcázar, J.; Bovet, I.; Chocarro, C.; Gil, R.; Piqué, T.; Sala, N.; Oliva, M. Capítol de llibre d'investigació
Blanqueo de pastas mecánicas 2007 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Blanqueo de pastas químicas 2007 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Mercado actual de la pulpa 2006 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Primeras materias en la industria de la pulpa 2006 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Reciclado I 2006 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Operación de preparacion de la pasta de papel 2005 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Mejora de los procesos convencionales de destintado, del papel procedente de fotocopiadoras, mediante el uso de enzimas y ultrasonidos 2005 Iglesias C, Nausia A, Rico S, Ruiz E, Torres C. Article d'investigació
Agua 2005 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Destintado 2005 Carmen Iglesias Rodríguez Publicació electrònica docent
Dossier electrónico de Industrias del papel y del cartón código 71032 2004 Carmen Iglesias Rodríguez Pàgina web docent
Dossier electrónico de Tecnología e industria de la celulosa código 71248 2003 Carmen Iglesias Rodríguez Pàgina web docent
Dossier electrónico de Industria de la celulosa código 71029 2003 Carmen Iglesias Rodríguez Pàgina web docent
Dossier electrónico de Industria de la celulosa codigo 207 2001 Carmen Iglesias Rodríguez Pàgina web docent
Dossier electrónico de Tecnología de la Celulosa. Codigo 380 2001 Carmen Iglesias Rodríguez Pàgina web docent
Estudio del ciclo biológico de Abraxas Pantaria, plaga de los fresnos en Cataluña 1993 Iglesias, C., Rosell Polo, J.A. y Sans Badía, A. Llibre d'investigació
Composición de la feromona sexual de las razas de Ostrinia Nubinalis (HBN) (Lepidoptera Piralydae) en España 1992 Iglesias Rodríguez, C.; Sans Badía, A.; Riba Viladot, M.; Llibre d'investigació
Nueva vía de síntesis de derivados del triciclo[3.3.0.03,7]octano y su aplicación a la síntesis de sistemas policíclicos complejos. 1990 Iglesias, C. Llibre d'investigació
A short synthesis of dimethyl triciclo[3.3.0.0 3,7]octane-1,5-dicarboxylate and its 3,7-Dimethyl Derivative. A New Route to the Tricyclo[3.3.03,7]octane Skeleton 1988 Camps P, Iglesias C, Rodríguez MJ, Grancha MA, Gregori ME, Lozano R, Miranda MA, Figueredo M, Linares A. Article d'investigació
A new synthetic entry into the triciclo[3.3.0.03,7]octane 1987 Camps P, Iglesias C, Lozano R, Miranda MA, Rodríguez MJ. Article d'investigació
Boat-chair conformational preference of exo-exo-9-biciclo[3.3.1]nonane-2,4-dicarboxilic acid 1985 Camps P, Iglesias C. Article d'investigació