VICEDO RIUS, ENRIC

Categoria: EMÈRIT/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Adreça electrònica: enric.vicedo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 4 HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: ARQHISTEC. Economies alimentàries i dinàmiques de població a la Mediterrània occidental: grup d'arqueologia i història de les societats premodernes
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Historia ambiental de los paisajes agrarios del mediterraneo: orígenes, fuerzas económicas motoras, agentes sociales rectores e impactos ecológicos d ela transformación del territorio 01/01/2010 31/12/2012 ENRIC VICEDO RIUS
Cambios y continuidades en el hábitat y en la utilización del territorio en épocas de transición desde la edad media hasta nuestros días. Análisis del paisaje y sociedad (habitatmed) 01/01/2013 31/12/2015 JORDI DE BOLÒS MASCLANS
Elaboración de la metodología para la caracterización del paisaje histórico mediterráneo: entre la explotación y la sostenibilidad. Comprender el pasado y planificar el futuro 01/01/2016 31/12/2018 JORDI DE BOLÒS MASCLANS
Cartografía histórica y análisis territorial en la Europa meridional. Una metodología para comprender y dar a conocer el paisaje histórico, la sociedad y la actividad económica 01/01/2019 31/12/2021 JORDI DE BOLÒS MASCLANS
Empreses, empresaris i tècnics en un època de canvi (1880-1936) 01/06/1998 31/05/1999 ENRIC VICEDO RIUS
Mètodes i tècniques en el procés d'ensenyaments de la història 01/10/2005 30/09/2006 MA. ANTONIA JARNÉ MÓDOL
Caras ocultas del desarrollo económico: energía, territorio y cambio global en el Mediterráneo occidental desde la baja edad media hasta la actualidad (ENER-TERR) 01/10/2006 30/09/2009 ENRIQUE TELLO ARAGAY
Requerimientos y disponibilidades territoriales: cambios económicos en el uso del suelo y evolución histórica de los paisajes agrarios mediterráneos 10/12/2003 09/12/2006 ENRIC VICEDO RIUS
Aplicació de noves metodologies docents a la planificació i al desenvolupament de les matèries dels graus en ADE i Dret 12/01/2009 11/07/2010 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Factores determinantes del desarrollo en Cataluña: recursos naturales, organización del trabajo agrario y cambio técnico 15/12/1997 14/12/2000 ENRIC VICEDO RIUS
El trabajo agrario y la inversión en capital-tierra en la formación de los paisajes agrarios mediterráneos: una perspectiva comparativa a largo plazo (s. XI-XX) 19/12/2000 18/12/2003 ENRIC VICEDO RIUS
La construcció d'un taller d'història amb les noves tecnologies 30/06/2004 29/06/2005 MA. ANTONIA JARNÉ MÓDOL
Implantació del grau en administració i direcció d'empreses a la UdL en el marc de l'espai europeu d'educació superior 30/06/2008 29/06/2010 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Tesis Any Direcció
El priorat de Santa Maria de Meià durant l'Antic Règim 2019 Vicedo Rius, Enric
Censals i endeutament públic municipal a la regió de Lleida d'Antic Règim (segles XVII-XIX), 2019 Enric Vicedo Rius
Aproximació als espais i objectes a les cases urbanes de Lleida. Des del final del segle XIV fins al segle XVI:del món real a la representació de les imatges. Una mirada interdisciplinària des de les 2015 Enric Vicedo Rius; Ximo Company (Codirector)
La Conca de Mequinensa: una societat rural minera (1860-1950). 2009 Enric Vicedo Rius
Comunidad rural y economía de mercado en la Conca de Tremp (siglos XVIII-XIX) 2003 Vicedo Rius, Enric
Economia, política, conflictivitat i èlits locals a la Cataluya ocidental: Almenar (Segrià) i la seva àrea, segles XV-XIX 1998 Vicedo Rius, Enric
La desamortització eclesiàstica a la província de Lleida, 1838-1851 1994 Vicedo Rius, Enric
Publicacions Any Autors Tipus
Arxius i Museus de la Ciència i la Tècnica i el Món Rural 2022 Vicedo Rius, Enric Pàgina web
Història industrial i comercial de les terres de Lleida 2022 Vicedo Rius, Enric Pàgina web
El patrimoni rural i industrial abans de la revolució industrial 2022 Vicedo Rius, Enric Pàgina web
Història Agrària 2022 Vicedo Rius, Enric Pàgina web
Història econòmica de Lleida i de la Catalunya Occidental, 2021 Vicedo Rius, Enric Llibre d'investigació
Mapes, plànols i croquis a la documentació històrica de les terres de Lleida, segles XVII-XX. 2021 Vicedo Rius, Enric Article d'investigació
Agricultura, propietat i pluriactivitat. 2021 Enric Vicedo-Rius Capítol de llibre d'investigació
Sistemes agraris, organització social i poder local. Creación y mantenimiento de las diversas páginas web incluídas desde 1995, año del primer congreso. 2021 Vicedo Rius, Enric Pàgina web
Història del Pensament Econòmic (Grau Història) - Elaboració dossiers i pràctiques. 2020 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Especialment, Els orígens de la Universitat de Lleida http://web.udl.es/usuaris/c4083907/O-UdL/Els%20origens%20de%20la%20Universitat%20de%20Lleida.html Àlbum fotogràfic - Món rural - Mercats http://we 2020 Enric Vicedo Rius Pàgina web
Cultius, especialització i mercats 2020 Vicedo Rius, Enric Editor llibre d'investigació
Història Industrial i Comercial de les Terres de Lleida 2020 Enric Vicedo Rius Pàgina web
Història Econòmica ADE - Actualització guies docents i practiques. Com a coordinador de l'assignatura faig la proposta de noves pràctiques cada any. 2020 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Història Agrària - Grau Història - Actualització dossier i practiques. Elaboració de les pràctiques. 2020 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Agriculture, industry and heritage in the area of the canal de Pinyana. 20th century. 2020 Vicedo-Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
Història Industrial i Comercial de les Terres de Lleida Página creada hace más de 10 años. Mantenimeinto y actualización en 2020. 2020 Enric Vicedo Rius Pàgina web
Web d' Història Agrària. La página tiene más de diez años. Mantenimiento y actualización. 2020 Enric Vicedo Rius Pàgina web docent
L'horta de Lleida en les conjuntures centrals del segle XVIII. Especialització, mercat i noves institucions (1735-1760) 2018 Enric Vicedo Rius Acta congrés
Presentació i edició de Recs històrics: Pagesia, Història i Patrimoni. 2018 Enric Vicedo Rius Editor actes congrés
Institucions socials i polítiques i l'educació al món rural. De la crisi finisecular a la crisi de l'agricultura familiar (1870-1940/50) 2018 Enric Vicedo Rius Capítol de llibre d'investigació
Web vinculada Bases materials de la construcció del territori. http://web.udl.es/dept/historia/Agraria/Bases/Bases%20materials.html 2018 Enric Vicedo Rius Pàgina web
Aigua, pagesia i institucions. El Canal de Pinyana. 2017 Vicedo Rius, Enric Llibre d'investigació
Guies de classe dels deu temes d'Història Econòmica, ADE. 2017 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Recs històrics: Pagesia, història i patrimoni. IX Congrés sobre Sistemes agraris, organització social i poder local, en curs de publicació per l'IEI. 2017 Enric Vicedo Rius Editor en premsa
Pràctiques d'Història Agrària, Història. 2017 Enric Vicedo Rius Apunts docents
L'economia de les terres de Lleida en una etapa de creixement (1900-1936). Transformacions agràries i diversificació industrial. 2016 Enric Vicedo Rius Capítol de llibre d'investigació
Why the management of the ecclesiastic estates in the lands in the Lleida area hindered agrarian development in western Catalonia? Natural environment, property, politics and social conflict (1780-196 2016 Vicedo Rius, Enric Article d'investigació
Pagesia, indústria i món rural. 2016 1 Editor actes congrés
Melcior Guàrdia, Mas Dordal i el projecte d'irrigació del terme municipal d' Almacelles al darrer terç del segle XVIII. 2015 Enric Vicedo Rius Article d'investigació
Elaboració de les pràctiques i el dossier electrònic d'Història Agrària, 4rt d'Història 2015 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Actualització de les pràctiques d' Història Econòmica, 1r ADE 2015 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Guies/guions docents dels diferents temes d'Història Econòmica 1r ADE - Vegeu enllaç 2015 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Pagesia, accés a la terra i desenvolupament històric. Els latifundis eclesiàstics a la Catalunya occidental plana (XVII-XX) 2015 Enric Vicedo Rius Llibre d'investigació
Els moviments socials contemporanis. Treball, solidaritat i lluita a les terres de Lleida 2015 Vicedo Rius, E.; Soldevila Roig, J. Llibre d'investigació
Riegos históricos y riegos contemporáneos en la Cataluña occidental llana. El agua y el desarrollo económico y cultural 2015 Enric Vicedo Rius Article d'investigació
La recuperació agrària a Lleida i la seva àrea, 1670-1706. 2015 Enric Vicedo Rius Article d'investigació
Propiedad de la tierra y desigualdad social en el mundo rural catalán de mediados del siglo XIX 2014 Garrabou, R., Planas, J. Saguer, E. i E. Vicedo Article d'investigació
Guies/guions docents dels diferents temes d'Història Econòmica 1r ADE - Vegeu enllaç 2014 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Actualització de les pràctiques d' Història Econòmica, 1r ADE 2014 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Elaboració de les pràctiques i el dossier electrònic d'Història Agrària, 4rt d'Història 2014 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Les etapes de la construcció del territorio a Catalunya. Torrefarrera i la Catalunya occidental, segles VII a XX. Una proposta metodològica. 2013 E. Vicedo, J. Bolòs, J. R. Olarieta, I. Aldomà i M. Aran. Llibre d'investigació
La sucrera de Menàrguens i l’economia de la Noguera i el Pla d’Urgell (1900-1960) 2013 Vicedo Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
L’aigua patrimoni de la Catalunya seca. Passat i present en l’entorn de Torrebesses 2013 Aldomà I, Vicedo E. Llibre d'investigació
Dossier electrònic Història Agrària 2012 Enric Vicedo Rius Apunts docents
L'aprofitament històric de l'aigua a la Catalunya seca: una anàlisi a partir del patrimoni etnogràfic del terme de Torrebesses a la Vall Major (Segrià- Garrigues) 2012 Aldomà I., Vicedo, E. Article d'investigació
Dossier electrònic Història Econòmica 2012 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Dossier electrònic Història Agrària 2011 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Dossier electrónic Història Econòmica 2011 Enric Vicedo Rius Apunts docents
Hipótesis y primeros resultados sobre los hormigueros como técnica de fertilización en los sistemas agrarios. 2010 J.R. Olarieta; R. Padrò; G. Massip; R. Rodríguez-Ochoa; E. Tello; E. Vicedo Capítol de llibre d'investigació
¿Quién transformó la agricultura catalana? Los campesinos como actores del cambio agrario en Cataluña, siglos XVIII-XX?' 2010 Rosa Congost; Jordi Planas, Planas; Enric Saguer; Enric Vicedo Capítol de llibre d'investigació
Paysannerie, huile, marchés et conditions de vie dans la Catalogne Occidentale (1716-1930) 2010 Enric Vicedo Rius Article d'investigació
Diccionari biogràfic de les Terres de Lleida: Política, economia, societat i cultura (segle XX) 2010 Conxita Mir; Antonieta Jarne; Joan Sagués; Enric Vicedo Llibre d'investigació
Família pagesa i economia rural 2010 Jordi Bolòs; Antonieta Jarne; Enric Vicedo Editor actes congrés
Els valors de l’Horta de Lleida, al llarg de la història 2008 Vicedo Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
Memòries d’un mestre d’obres lleidatà. Pau Aguiló Duró, 1869-1940. [Estudi introductori i edició crítica de les memòries] 2008 Vicedo Rius, Enric Llibre d'investigació
Paysannerie, huile, marchés et conditions de vie dans la Catalogne Occidentale (1716-1930) 2008 Vicedo Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
Las transformaciones territoriales del área rural de lleida, 1750-1950, 2008 Enric Vicedo, Jaume Boixadera, José Ramon Olarieta y Josep Manuel Martínez (en premsa) Capítol de llibre d'investigació
Dossier Electrònic d'Història Econòmica, diplomatura d'Empresarials. 2008 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Econòmica d'Empresarials. 2008 Vicedo Rius, E Apunts docents
Poblament, territori i història rural 2008 Vicedo Rius, E i J. Bolòs Editor llibre d'investigació
Models de poblament i colonització agrària en l’etapa final de l’antic règim a Catalunya. Les Terres de Lleida: recuperació, poblament i expansió. 2008 Vicedo Rius, Enric (en premsa) Capítol de llibre d'investigació
Dossier d'Història Agrària (llicenciatura d'Història i Geografia) 2008 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Agrària, llicenciatures d'Història i Geografia 2008 Vicedo Rius, E Apunts docents
Mercado y precios. El Almudí de Lleida, 1700-1833. 2008 Vicedo-Rius, Enric Article d'investigació
Les transformacions del món rural de les terres de Lleida. Els límits d'un creixement, segle XVIII. 2008 Vicedo Rius, Enric Article d'investigació
Web El patrimoni rural i industrial com a element vertebrador [2008-2014] Des de 2008 fins 2014. 2008 Enric Vicedo Rius Pàgina web docent
Josep Lladonosa Pujol. Mestre, historiador i ciutadà (1907-1990) 2007 Barrull Pelegrí, Jaume i Vicedo Rius, Enric Llibre d'investigació
Dossier Electrònic d'Història Econòmica, diplomatura d'Empresarials. 2007 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Econòmica d'Empresarials. 2007 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Agrària, llicenciatures d'Història i Geografia 2007 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Econòmica Universal, llicenciatura d'Història. 2007 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Agrària (llicenciatura d'Història i Geografia) 2007 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Econòmica d'Empresarials. 2006 Vicedo Rius, E Apunts docents
Condicions de vida al món rural. 2006 Bolòs J, Jarné A, Vicedo E. Editor llibre d'investigació
Dossier Electrònic d'Història Econòmica Universal, llicenciatura d'Història. 2006 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història dels Moviments Camperols, llicenciatura d'Història. 2006 Vicedo Rius, E Apunts docents
El món pagès, en Història agrària dels Països Catalans. 2006 Vicedo Rius, E Capítol de llibre d'investigació
Dossier Electrònic d'Història Econòmica, diplomatura d'Empresarials. 2006 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Econòmica d'Empresarials. 2006 Vicedo Rius, E Apunts docents
Els canals de Pinyana i Fontanet. 2006 Vicedo Rius, E (director) Llibre d'investigació
Enric d'Hostalric i Colomer. 2006 Vicedo Rius, E. Llibre d'investigació
Dossier d'Història Agrària (llicenciatura d'Història i Geografia) 2006 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Agrària, llicenciatures d'Història i Geografia 2006 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Agrària (llicenciatura d'Història i Geografia) 2005 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Econòmica, diplomatura d'Empresarials. 2005 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història dels Moviments Camperols, llicenciatura d'Història. 2005 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Econòmica d'Empresarials. 2005 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Agrària, llicenciatures d'Història i Geografia 2005 Vicedo Rius, E Apunts docents
Fonts per a l'estudi de la història agrària contemporània 2005 Vicedo Rius, E. Llibre d'investigació
Dossier Electrònic d'Història Econòmica Universal, llicenciatura d'Història. 2004 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Agrària (llicenciatura d'Història i Geografia) 2004 Vicedo Rius, E Apunts docents
La National Grange, el moviment granger i el desenvolupament del cooperative marketing als Estats Units (1860-1914) 2004 Vicedo Rius, Enric Article d'investigació
Història de Lleida. El segle XIX. 2004 JOVÉ, A; LLADONOSA, M; VICEDO, E. Llibre d'investigació
Les xarxes econòmiques i l’estructuració del territori català occidental al segle XVIII 2004 Vicedo, E. Capítol de llibre d'investigació
Medi, territori i història. Les transformacions territorials en el món rural català occidental. 2004 Vicedo, E., Editor llibre d'investigació
Fires, mercats i món rural. 2004 Vicedo Rius, E. Editor llibre d'investigació
Los aparceros y su lucha contra la Unión Laical de Beneficiados. El conflicto de Gatén y Safareig durante el primer tercio del siglo XX 2004 Vicedo Rius, E., Capítol de llibre d'investigació
Una relació econòmica permanent: Aragó i Catalunya (segles XVII-XIX) 2004 Vicedo Rius, E. Capítol de llibre d'investigació
Dossier d'Història Econòmica d'Empresarials. 2004 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Econòmica Universal, llicenciatura d'Història. 2004 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Econòmica, diplomatura d'Empresarials. 2004 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Agrària, llicenciatures d'Història i Geografia 2004 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier d'Història Econòmica Universal, llicenciatura d'Història. 2003 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Econòmica, diplomatura d'Empresarials. 2003 Vicedo Rius, E Apunts docents
Dossier Electrònic d'Història Econòmica Universal, llicenciatura d'Història. 2003 Vicedo Rius, E Apunts docents
Estacionalidad y productividad del trabajo en un marco tecnológico tradicional : Cataluña Occidental, 1750-1890. 2002 Vicedo E. Article d'investigació
Control social i quotidianitat. 2002 Mir C. ; Vicedo Rius, E. Editor llibre d'investigació
Las condiciones de reproducción económica de las unidades familiares campesinas en Cataluña a mediados del siglo XIX. 2002 Colomé, J., Saguer, E. y E. Vicedo Capítol de llibre d'investigació
Aigua, treball i món rural. 2001 Vicedo Rius, E. Editor llibre d'investigació
La comunitat central de regants del Canal de Pinyana i Sèquia de Fontanet: noves institucions i vells conflictes en els recs del segrià (anys cinquanta del segle XX) 2000 Vicedo, E. Capítol de llibre d'investigació
Terra, aigua, societat i conflicte a la Catalunya Occidental. 2000 Vicedo, E Editor llibre d'investigació
L'agricultura i el món rural 2000 Vicedo, E. Capítol de llibre d'investigació
Procesos de trabajo, estacionalidad agrària y productividad del trabajo en la Cataluña Occidental en un marco tecnológico tradicional (1750-1860) 1999 Vicedo Rius, E. Altres
Crisis de las solidaridades tradicionales y nuevas formas de asociación y resistencia campesina en la Cataluña Occidental (1750-1920). 1999 Vicedo E. Article d'investigació
A proposito di mezzadria: padroni e contadini in Catalogna, 1750-1960 1999 Vicedo E. Article d'investigació
Sistema hidráulico, organización de los riegos y usos del agua en la huerta de Lleida (1830-1950) 1999 Vicedo, E., Boixadera, J. i J. R. Olarieta Capítol de llibre d'investigació
Empreses i institucions econòmiques contemporànies a les terres de Lleida, 1850-1990 1999 VICEDO, E. Editor llibre d'investigació
La petita empresa agrícola a Catalunya. Estructura i dinàmica històrica a la Catalunya occidental (1850-1930) 1999 VICEDO, E. Capítol de llibre d'investigació
El desenvolupament econòmic lleidatà durant el primer terç del segle XX. 1999 VICEDO, E. Capítol de llibre d'investigació
Relación de les comunicaciones presentadas en la segunda sesión: La Catalunya Borbònica: interessos locals i raó d’estat, de Felip V a Ferran VII. 1999 VICEDO, E. Altres
Les fonts històriques i l’anàlisi dels béns i usos comunals a la Catalunya Occidental, en 1998 Vicedo Rius, E. Capítol de llibre d'investigació
Solidaritats pageses, sindicalisme i cooperativisme. 1998 Barrull, J., Busqueta, J.J. i E. Vicedo (Eds.) Editor llibre d'investigació
Las condiciones de reproducción económica de las unidades familiares campesinas en Cataluña a mediados del siglo XIX. Una propuesta metodológica 1997 Colomé, J., Saguer, E. i Vicedo, E. Capítol de llibre d'investigació
Emfiteutes, arrendataris, parcers i cultivadors amb llicència. La contractació agrària a les planes occidentals catalanes, 1760-1860. Estudis d’Història Agrària 1997 Vicedo E. Article d'investigació
Pagesos i hortolans. El desenvolupament de l’horta de Lleida abans de la fruita, 1716-1950. 1997 Enric Vicedo Rius Llibre d'investigació
Béns comunals als Països Catalans i a L’Europa Contemporània. 1996 Busqueta, Joan J. i Vicedo Rius, Enric Editor llibre d'investigació
Desamortització i reforma agrària liberal a les terres de Lleida. El món rural català a l'època de la revolució liberal 1995 Vicedo Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
Las condiciones de reproducción de la unidad familiar campesina en la Catalunya Nova: las 'Terres de Lleida' 1993 Vicedo E. Article d'investigació
La conflictividad en las Terres de Lleida en el siglo XVIII. La respuesta campesina a la detracción señorial y la lucha por el acceso a los recursos. 1993 Vicedo E. Article d'investigació
La vinya i el vi a les Terres de Lleida. Història i Cultura. 1993 Gardeñes Rosell, Dolors i Vicedo Rius, Enric Llibre d'investigació
Producció, intercanvis i transformacions socials a les terres de Lleida (XVIII-XIX). 1993 Vicedo Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
L'associacionisme pagès a les terres de ponent: un tema per a l'estudi. Revista de l'IACSI (Institut Agrícola Català de Sant Isidre), Aniversari, 1851-1991 1991 Vicedo E. Article d'investigació
Les terres de Lleida i el desenvolupament català del set-cents. Producció, propietat i renda. 1991 Vicedo Rius, Enric Llibre d'investigació
Notes sobre la integració de l'agricultura de les terres de Lleida en el procés de desenvolupament capitalista. 1991 Vicedo E. Article d'investigació
Le dernier cycle de la rente féodale en Catalogne (1720-1840). Quelques aspects concernant les origines du capitalisme agraire. 1990 Garrabou, R., Tello, E. et Vicedo, E. Capítol de llibre d'investigació
Recensió de Historia agraria de la España Contemporánea y de La crisis agraria de fines del siglo XIX 1990 Vicedo E. Article d'investigació
El proletariat rural al Segrià 1988 Vicedo Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
Propietat i renda senyorial a les terres de LLeida en el marc del procés de creixement agrari (segle XVIII). 1986 Vicedo Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
Producció, propietat i renda a les terres de Lleida (segle XVIII) 1986 Vicedo E. Article d'investigació
Materials per a l'estudi geogràfic dels pobles de l'àrea econòmica de Bellpuig. 1985 Enric Vicedo Rius, impulsor i coordinador. Amb els 50 alumnes de segon de BUP de l'Institut Lo Pla d'Urgell de Bellpuig. Editor llibre docent
La qüestió ramadera a l’Urgell i al Segrià , 1984 Vicedo Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
'Una experiència de treball en Geografia i Història a BUP'. Segon premi de VI Premi Ramon Llull d'experiències en el camp educatiu, 1981. 1984 Enric Vicedo Rius Capítol de llibre d'investigació
Els preus dels cereals al mercat de LLeida durant la primera meitat del segle XIX. 1983 Vicedo E. Article d'investigació
El preu dels cereals durant el segle XVIII en un mercat de l'interior: l'Almodí de LLeida. 1983 Vicedo Rius, Enric Capítol de llibre d'investigació
Els límits d'un creixement. La ciutat de Lleida en el segle XVIII. L'Avenç 1982 Vicedo E. Article d'investigació
Propietat, accés a la terra i distribució dels ingressos a la LLeida del segle XVIII. 1982 Vicedo E. Article d'investigació