COTS CALL, JOSEP MARIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA I ENGINYERIA FORESTAL I AGRÍCOLA
Adreça electrònica: josepmaria.cots@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS I
MU en Enginyeria Industrial - UdL 2 DISSENY I CÀLCUL D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES