LOPEZ ROMERO, PEDRO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Adreça electrònica: pedro.lopez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 PORCÍ IBÈRIC
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 1 INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ ANIMAL
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 3 PRODUCCIÓ PORCINA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 3 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE PORCÍ
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 PRODUCCIONS RAMADERES ALTERNATIVES
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 EQUIPAMENT I CONTROL AMBIENTAL D'ALLOTJAMENTS RAMADERS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 PRÀCTIQUES EN EMPRESA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent: Porcí- Eficient 01/01/2017 31/12/2021 DANIEL BABOT GASPA
Desarrollo sistema inteligente de alimentación para el sector porcino 22/06/2010 31/12/2013 JESUS POMAR GOMA
Sistema robotitzat d'alimentació de precisió 31/10/2008 30/10/2010 JESUS POMAR GOMA