HIDALGO JIMENEZ, MARC

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Adreça electrònica: marc.hidalgo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Geografia - UdL 1 GEOGRAFIA DE CATALUNYA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 GEOGRAFIA DE CATALUNYA